nivetha
12 hours ago
nivetha
12 hours ago
nivetha
12 hours ago
XVIDEOS - Adult Videos Sharing Platform
13 hours ago
Mas Raj
2 days ago
👍
Nude Pics
2 days ago
Nude Pics
2 days ago
Fuck Natural Season outing
nivetha
2 days ago
என் கணவர் பெயர் ஆகாஷ் 25 . எங்களுக்கு கல்யாணம் முடிந்து 2 மாசம் ஆகுது. பெற்றோரால் ஏற்பாடு செய்த திருமணம் தான். நான் இதுவரை 3 பேரை காதலித்து இருக்கிறேன் அனால் அவர்கள் மூவரும் என்னை காதலிக்காமல் என் உடம்பை தான் காதலித்தித்தார்கள். நான் ஸ்கூல் ல 7 ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போதே ஒருவனை காதலித்தேன் அவன் என்னை 12 ஆவது வரை காதலித்து கடைசீல காலேஜ் படிக்க வெளிநாடு போய்ட்டான்.
Read more
nivetha
2 days ago
Post your Cum tribute videos. I will reply you.. if I like your cum tribute video 🤗
nivetha
2 days ago
Just Now 🙈
W_rizz
3 days ago
Please message me i want to Tribute hot girls
AnastasiaN
26 days ago
Cover it with cum😍😈😈😍
OldFaceTributer Indian
1 month ago (E)
Cock tributes to Hindu and Hijabi Fat Faces. If anyone wants me to give tribute to their mom, aunty, wife, sister, daughter, granny and any hijabi fat aunty woman ladies, maids, slaves ladies of any age dm me. #cock #cocktribute #tribute #hijabi #muslimaunty
Read more
Female Author Sex Stories
1 month ago
Intern (18+) Female Author Stories
The New Office Intern (18+) Female Author Stories
Female Author Stories : Office Adult Stories - I’m 28 and old enough to know my desires. I’ve been dating for 11 years now, Female Author Stories : Office Adult Stories and I’ve had only 1 boyfriend but I wasn’t stupid enough to have only one partner. We both met in college, and in an instant I knew he was someone I’d want to be with. We had amazing chemistry.
On his 18th birthday, we went beyond kissing and fondling for the first time. I took him in my mouth and learned how I could control him. On my 18th, he finally entered me. It hurt like hell. But I haven’t looked back since. He is still the best I’ve had, and I’ve maintained myself well enough that he is proud to have me. We want to delay marriage till the time we are both sure we’ve had enough. Yes, we both have had other partners, and we both know. We role play almost every time. And sometimes get to fulfill our fantasies. And it’s OK, because at the end we both love each other.
I don’t have the biggest breasts, so people here hoping I’ll describe myself as a 32-28-36, will be disappointed. I’m not very fair either. I’m brown skinned, 32C breasts which give them a nice shape and don’t let them hang. My waist is 28 and my butt is slightly heavy at 35. While it’s a pain to get a nice fit of jeans, men like the round butt.
To the story – I work in an IT company, and I work hard here. I’ve luckily not managed a reputation, not yet! But earlier this year an Intern walked in to our team. He was known to a senior at work and was just put in the team to do nothing. But he was eye candy. Cute and he spent an hour at the gym working out every day. The first day he walked in and was being introduced, I was already thinking of him naked. I had unzipped him in my head when he walked up and said, “Hi, I’m Rahul. I’ll be the new intern in the team.”
I fumbled but finally managed to say, “Hi, I’m Pallavi. I’d be happy to help you with anything you need.”
A week later, he came to sit with me and understand what I did. His musk cologne was getting to my head. I had already had a role-play about him with my bf. It had been good. But the more I looked at him and smelt him, the more I wanted my fantasy to be real. I kept fumbling when I was talking to him, after a while it was deliberate, to make him realize I was uncomfortable. He finally asked if I needed water or coffee. I smiled and said, a drink would be nice, but my boyfriend is out of town, and I hate drinking alone. He offered to take me out that evening.
It was easier than I thought! I called my bf and told him I was going out with the team tonight, so he didn’t call at an awkward time. At about 6, he came to my desk and asked if we could leave. I’d been waiting and planning in my head all this while. I said sure, and we went to a pub near my place. It was nice and cozy and was starting to fill up with people. I excused myself to the washroom and washed my face; put some eye-liner and lipstick. And the last touch, I opened a button on my shirt and let some cleavage show.
When I came out, I got the reaction I wanted. His eye kept wandering to the cleavage when he spoke and he mentioned that I had done up well. I returned the compliment by saying that he always looked great. He blushed. Men do that with women their senior. He would’ve been 22, I guess, Final Year College. I asked about his girlfriends, sure of the fact that he had many.
Nothing serious, you know. Life is too short for serious relationships. I’d end up getting married to some family friend anyway. My dad is too important to allow some random girl home. So I just have a good time”.
Those words were gold. That’s the kind of guy who won’t be trouble later. Won’t become clingy and I can forget him whenever I want to.
“What about you? You seem to be lost in deep thought. Thinking about your boyfriend? How long have you been dating?”
I grinned. “Yeah, thinking about your philosophy, and how I have been with 1 guy for 10 years now. Don’t know which one of us is right”.
We ordered a second round of beer. His stare at me became more and more friendly. His smile warmer and it made me feel hot between my legs.
“You don’t drink often, do you?”, I asked him
“I have a couple of beers, but I stay at home, so have to be proper when I go back.”
“Oh! So you have a deadline to go home? Little school boy”, I teased him
“I’m not a school boy. But yes, they expect me to be home by 10-11.”, he said, growing a little red in the face.
I checked my watch, it was 7:30. I messaged both my flatmates, to ask if any of them were home. They knew I had friends & bf over, but I tried to still be secretive about the random guys. Neither of them was home or coming anytime soon. This was my chance.
“OK, so I guess we should be getting done. I should also go home at a reasonable time. Would u be kind enough to drop me home?”
“Of course, I’ll call a cab to drop us”, he said, chugging down the last few sips.
“Kind of disappointed at only having 2 beers, but I guess you can’t have more”, I laid the carrot.
“Why don’t we have one for the road?” He smiled at me, but something told me he was already a little tipsy.
“Sounds like a plan, but we will need to rush through it, I want to be home by 8.” If it worked and he did drink it fast enough, he should be reasonably high.
And it worked like a charm. He called for another round, and dialed a cab company. The cab was due to reach by 8, and we drank our beers fast. He wobbled a little after I paid, and using the excuse, I put my arm around him, asking if he was ok. He smiled and said yes. And then his arm sneaked around my shoulder.
We got to the cab, and separated. He entered from one door, I entered from the other. I told the cab driver my society address, and Rahul’s arm was already around me again. My hand rested on his thigh, as close to his crotch as possible without touching it. I could feel some movement there. I looked at him and he was staring at the cleavage.
“Are you ok? You don’t seem to be normal.” I teased, elbowing him.
“Yeah just thinking about stuff! Maybe I shouldn’t have had the last one”
“Oh come on! You’re a grown up man! Why don’t you be a man? Tell me what you’re thinking!” I goaded him on. Say it you ass.
“Just that I wish you weren’t my senior”
“Oh! And why is that?”
“Just. Nothing; how far are we?”
It was just the next lane, and he seemed to have caught himself just in time. Damn! I wondered if I played my hand too fast.
“We are almost there. Listen, I can smell alcohol on you, and you seem a little buzzed. Why don’t you come up and have coffee? Will give you time to be fresh.”
Coffee has been the code word of our generation for too long. But this guy was still green, maybe they had another way. Maybe they did it online, who knows?
He nodded absent-minded. I had hoped he would say something by then, that would allow me to be bold and open. But he had stopped just at the line. I had to change plans. Some more work was needed.
We came up to my flat in the lift, and he was careful not to touch me. In fact, I stood quite close to him, hoping his arm would come around. But it didn’t. Then it struck me.
I opened the house and showed him the sofa in the living room. I went to the kitchen and opened another button, near the navel. I pushed it open a bit, so he couldn’t miss it. And then I called him inside. His walk wasn’t straight, but his eyes went straight to the cleavage and then to my belly button. Indian men have been obsessed with it, since all our actresses show off their bellies in every damn song. I just kept stirring the coffee in the mug with some chocolate crushed and making a thick paste.
I took a bit in my finger and tasted it, slowly my finger in my mouth, my cleavage and my navel showing. He was drunk, and it hit him hard. I could see the reaction in his bulge. I took another bit on my finger and offered it to him. His tongue was soft and wrapped around my finger, licking more than the coffee paste. His eyes closed instinctively. He enjoyed it for a few seconds too long, and finally let go. Again the red color was coming to his cheeks when he realized what he was doing.
I just smiled and carried on working. I bent down to get another cup or spoon, and the ass in his direction. That was the final straw. His hand touched me. I got up and looked shocked.
“What are you doing?”
“Hmm! Nothing, I didn’t do anything”
“I’m your senior, remember?”
“But I wish you weren’t. I mean I know. I need to go home. I shouldn’t have had those drinks”
“Aw! You’re cute. It’s ok. These pants are too tight. People in office keep staring at my ass. Do you think it’s nice?”
“Yes!” He blurted out, looking like a confused puppy.
“Let me go change, I don’t want u feeling uncomfortable”
And the final stage of my plan was in action. I walked into my bedroom, and left my door open. Knowing exactly where he stood and was watching me, I took off my pants, with my back towards him. He walked in, and I could hear his footsteps. This time it wasn’t his hand. His erect dick was on my ass, and his hand around my waist and mouth.
“I want you, really badly”, he whispered in my ear
I removed his hand from my mouth and looked back at him. “I have a boyfriend. I’m your senior at work”
“No one needs to know. I’ll do anything for you. Please, I cannot control myself”
And his lips grabbed mine. It wasn’t the best kiss, but it showed his hunger for me. I like that in a man. Hungry men do everything to please you. I tried to push him weakly. He held one of my hands and guided it to his throbbing cock. Now it was my turn to lose control. I played with it, over his pants. And finally, we broke the kiss.
“It’s unfair that you’re wearing more clothes than me”, I winked
His smile couldn’t have been bigger. His pants came off in a minute, so did his tie. The cock sprung out of the boxer shorts like a tiger springs on its prey. It was a good size, and I felt drawn to it.
I sat on the bed and took him in my mouth. It filled my mouth up and I started moving my head back n forth. He clutched my hair, and pushed it harder, gagging me. I chocked and coughed. He stepped back and said sorry.
I laughed. Pulled him close, and took my time. We removed our clothes and got completely naked. His body was well built. The working out in the gym had really helped him. He seemed to take in my body slowly, feeling up my boobs, rubbing my nipples. And then I started the show. Slow licks on the head of the dick. Oh! They were nice heavy balls. My hand kept stroking that dick. He was grimacing, holding my head like he was about to explode. I took him completely in my mouth, and my tongue wrapped around his cock, and his cock hit the back of my throat. He started shaking, and I took him out of my mouth, aiming at my boobs. He exploded and it all landed all over me.
He lay down exhausted from the exertion and the drinks. But I wasn’t going to let him leave me like that. I went to the bathroom and washed myself. Completely wet, I went out again, while he softly snored. My completely hairless pussy made itself comfortable just over his nose. He smelt it, and woke up, saw me sitting just over his mouth, looking down at him. He opened his mouth and licked me. Oh the feeling of a new tongue down there. Always excited, I like hell. Knowing I was fucking someone else besides my beloved bf. I slowly put myself down and sat on his mouth. His licking grew vigorous and as I looked back, the cock was getting into action. He was holding my butt, his hands groping it like he did not want to let go. I was enjoying this passionate licking, but I wanted more.
I got up and sat on him, not yet having him inside me. His cock was hard between my pussy lips and his stomach. Yes, I loved this position. I could be on top, in control and dominate, while seducing the guy with my body on display. I put my foot near his tongue and he licked my toes. Oh, that felt ticklish and nice at the same time. I closed my eyes and smiled. He took my toe in his mouth and started to suck. My juices started to flow. I made him sit up, and we finally kissed properly. He sucked my lower lip, while our tongues fought for control. His cock struggled to get free. I gave him a condom I had got from the washroom. He put it on, while still eating my lips.
Finally, I lifted myself a little, and put his cock inside. It went in smoothly, with all my juices flowing, and the warmth made him bite his lips. “Fuck, that feels good”, he said. “Now make me feel good”, I told him. With surprising strength, he lifted me on his arms, while sitting, and made me go up on down on his cock. I hadn’t done this before and it felt amazing. I thought I was the dominating one, but he completely took control, and I melted. He suddenly put his mouth forward and took my right boob into his mouth, biting the nipple and I screamed out. Our bead was creaking, so he got up and in the same position, with him inside me, pushed me against the nearest wall.. And then while keeping me mid air, he kept fucking me. I came 3 times against that wall, as he chewed my breasts like they were a baby’s toy, and ravaged my pussy.
He finally came inside me, standing there exhausted. I held on to him, wrapping myself around him, also exhausted from the beating my pussy took. It had been amazing.
I looked at the clock in my room and it was already 10:30. We heard a distant ring of his phone from his pant pockets, and he came to life. I went inside to wash. He came inside too, and licked my back in one long stroke. Then he cleaned himself, washed his face and said “I can’t believe that happened”. I said, “I can’t believe you just fucked your senior. Better keep it quiet, or else both of us will be out”.
He went home after a final kiss. I called my bf and told him I was home, and that he could come, if he wanted. One of my roommates was in her room, and I was pretty sure she heard me scream during the time. But well, they had fun too, and we didn’t judge or pry.
I went to the room and just fell on the bed, exhausted. It was better than I’d expected, and that was a good feeling. After a while, my bf came into the room, and picked up the condom wrapper from the floor. I saw him throw it into the garbage bin. He came to me, put his arms around me and said, “Tonight’s role play would be pretty real, won’t it”
We smiled, as he kissed me.
#FemaleAuthorSexStories #SexStories
Read more
Female Author Sex Stories
1 month ago (E)
👋 Hi Friends,
I am Spandana from Kolkata submitting you the story how i seduced my cousin Ravi(My Dad's brother's son).
Coming to the story, ours is a typical south Indian family settled in Kolkata from last 10 years. Once we have been Visit to our native place in south India after a very long period of 5 years.
When we reahed the station i was expecting my brother to pick us up but he was not there, he sent us his car with a driver to drop us to the guest house. After we reached the guest house we got freshed up and called our uncle, he said that he and his son are at their construction site and they will meet us in the evening and told us to take rest till then.
so we finished our lunch and took a small nap. in the evening my mobile rang and it was my brother Ravi, i immediately picked up the phone and sain hi anna. he said to just come out of the room and i went out hurriedly to see him as from past 5 years i did not see him at all.
He was standing near the car parking beside his car and i was really stunned to see him. He was around 6 ft tall, handsome. Not fair but his skin tone is good and he is in a very decent dress.
so we wished each other and he brought sweets for us so we started to meet my parents in the guest house. So me, my mom and dad with Ravi went to Ravi's house. He is an excellent driver and his car driving was really awesome which i had never seen from anybody which impressed me a lot.
After reaching his house, we had a small chat with Ravi's family and we wished to go to the beach but my parents dont want to come as they are meeting my uncle and aunt after a very long time so they want to talk about many things.
so me and Ravi started to beach. On the way i told him that his driving is very good. He told me that he started driving when he was 8 years so he has quite experience on it. I asked him whether he can drive fast, then he showed me his driving skills like screeching, drifting, doing 180 degree turns etc etc. I asked him to teach me them. he said he will. so after reaching the beach we were walking in the shore and saw many couples there in whom many are kissing smooching etc etc which is a common thing in the beaches.
I did not had any bad thought or any other negative thought, i just had a feeling that he is my brother earlier. so i asked him about his college, work et etc. He said that he is not that much studious so he got only 60% o he settled in business in which he is having a lot of knowledge.
while walking it was quite dark in the beach and we found that a guy i sucking boobs of a girl and looking at it we jut moved away from them. i think Ravi liked it because he turned and kept on staring on them. Looking at him i asked him about his girlfriend, he said whenever had any because he is not much talkative with girls. so i said that i will teach him how to impress a girl if he teaches me how to drive the car. Then he said ok deal and we reached back at his home and had dinner and left to guest house again.
In the morning at 6 he called me again and asked me to come out as he is going to tech me car driving. then i went with him. i was in a capry and tank-top, looking at me i that dress he just raised his eyebrows.
so while teaching me steering control and gear shifting, accidentally his hands used to touch my boobs and stomach and waist and my hands used o touch his waist and sometimes cock.
on the second day also while teaching driving , i was in a mini skirt and a tank top without a bra. while he was teaching me his hands were rubbing against my boobs sometimes which was a very strong feeling and my nipples got erected. and i was unable to concentrate on the driving and send him we should stop for today. so he said ok and dropped me to the guest house. i said him to take me to a movie as i am feeling bre. so he bought tickets for inox and went to a Hindi movie JAB WE MET.
in that movie there will be smooch scene between hero and heroine at the last, so looking at it my nipple got erected and i was in a sexual mood.
we went to Ravi's house after movie and finished diner there and Ravi's parents told me to stay with them for night. so i decided to stay. thinking about the smooch scene my sexual feelings had rised again and i started to finger myself and pinch my nipples on the bed.
uncle and aunt r in one room, Ravi in one and me in another room which is beside Ravi's room. so in the night i felt thirst and went to get water from fridge, i found that ravi's balcony door was open, so through my room i went into Ravi;s balcony and while entering i saw that he was masturbating naked on the bed closing his eyes. i first thought of leaving but due to the sexual feeling i kept staring at him for some time and later i came and hold his hand. He got scared and asked "what are you doing in my room" then i said that "i am feeling thirsty so came here" he said if u r thirst then go to kitchen for water why r u in y room, then i said that i am in thirst for a cock and hold his. he said that it is wrong as we are brother and sister and we shouldnt do this, then i just kissed his cock, he pushed me away and covered himself with bedsheet. then i said that u r need of sex and me too, so let us do it, then he said it is not correct between us as we are brother and sister. i said that the feelings doesn't care about relationships and i opened my top and revealed my bra covered breasts, looking at them he turned his face other side , then i removed my bra, shirt and panty and went to him and hold his cock through his bedsheet and he looked at me. seeing me naked his cock got to erect again, then he asked me to leave as some strange feeling is going through him, then i said that i will leave later i satisfy him and just threw the bedsheet away and started sucking his cock.
It was my first time but i saw many Blue Films with friends in Kolkata. While sucking he just closed his eyes and later on he hold my head started to shake it up and down his shaft. i hope he is liking it. he said i am going to cum so i took the while load in my mouth. it was a strange salty taste which i never tasted earlier i did not gulp the whole and spit some on the floor. then i took his hands and kept them on my boobs, he was feeling them and i was becoming horny as this is the first time any hands are placed on my boobs. i started to kiss and suck his lips and he started to respond after few minutes, so after sometime his cock had become hard again. then i sat above im and started to guide hi cock to my pussy, as soon as his cock touched my pussy my body shivered and i slowly began to go through and through to is cock. it was first time for both of us so we are doing it slow. as soon as is cock entered an inch i had a very great pain and i fallen on him. he then pushed his cock completely inside and broke my semen which made me bleed. after few secs my pain just relieved i began to ride his cock like how he used to ride his cock. it was an awesome feeling and he also started enjoying it.
after 15mins of riding i was about to cum and he also cummed with me.
in the night we has further 2 encounters in different positions.
in the morning he brought me an i-pill to avoid pregnancy by which i felt very happy.
the next days of our vacation, we used to fuck life rabbits. i used to tell my parents that i am going for car ride but i used to ride his cock.
in those 10 days we fucked around 15times and we left back to Kolkata.
After a month i got my Master Degree seat at my brothers place so i came to Ravi's house and staying with them from last 2 years.
i can expect what u might be thinking about what i did on my study days, i used to be like my brothers wife when no one was there and like a sister when someone was there.
we are having a great joy till now and continuing our strong relationship. #FemaleAuthorSexStories
Read more
Priya_143
1 month ago
Anyone from Chennai??
Sex Videos
1 month ago
Hot desi babe fucking big boobs. Bouncy milf hot seductive boobs videos
xnxx hindi sxxxxxx xxx3 xx bf video क्सक्सक्स मूवी हिंदी oral sex video hindi sexy blue film चाइनीस वीडियो सेक्स hindi sexy video क्सक्सक्स विडिओ हिंदी xx vdeo एक्स सेक्सी व्हिडीओ xxxvide hdbf xnxxcom

#xnxx hindi sxxxxxx xxx3 xx bf video क्सक्सक्स मूवी हिंदी oral sex video hindi sexy blue film चाइनीस वीडियो सेक्स hindi sexy video क्सक्सक्स विडिओ हिंदी xx vdeo एक्स सेक्सी व्हिडीओ xxxvide hdbf #xnxxcom
Read more
Sex Videos
1 month ago
Indian Air Hostess Girls Ka Kissing MMS Videos bhabhi ko choda क्सक्सक्स पोर्न हिंदी मू क्सक्सक्स विद्ये porn tube mmsbee क्सक्सक्स वीडियो सेक्स चुदाई विडिया हिनदी sexxx indian aunty sex ओपन सेक्सी मराठी sexy adult video
Sex Stories - World No:1 Erotic Stories
1 month ago
Unexpected sex with a gorgeous colleague – Part 1

🤗Hello, my lovely readers! My name is Ram Gaikwad, and I am currently residing in Hyderabad and working for a reputable company. I am 27 and my height is 5’10, and I have a fair complexion and a good appearance.

This story started back in 2019 when I was newly hired at my ex-company and our teammates planned a weekend tour to Puducherry (Pondicherry), one of the best places in India. One of my colleagues and teammates, the heroine of the story, Lavanya (name changed), asked me to join the tour.

From day one, she had become interested in me. On our office breaks, we usually hang out at the cafeteria and talk about various topics. Sometimes, I caught my colleague looking at me from the corner of her eyes. She was one of the most attractive ladies in my batch, with a body measurement of 33-36-32 and a milky skin tone. Almost all my teammates tried to catch her attention but failed; fortunately, she got into me.

The day of our journey had arrived. The entire team of five boys and four girls packed their bags and boarded the train from Secunderabad railway station. Luckily, I got the side lower and Lavanya got the side upper. But we both settled down into a lower berth that gave me space and time to interact with her.

I knew she had feelings for me, but she never confessed, leaving me with confusion. In fact, I had a strong sexual desire for my beautiful colleague and had made plans in the back of my mind to fuck her on this trip at any cost. Therefore, I was trying my best to impress and grab every opportunity that she threw at me. She was looking at me and smiling, as was I.

After an hour, it was 11 pm, so everyone retired to their berths and went to sleep. It was around 2:30 am and everybody in the compartment was in deep sleep. While I was sleeping, I felt a soft hand go into my pants and touch my dick! I suddenly woke up and was surprised to see my colleague Lavanya, and she immediately locked my lips with hers. For a brief moment, I was stunned, unsure whether what I was seeing was real or a dream.

When I came to my senses, I too started reciprocating her kiss. Since it was dark, nobody could see us, but I suggested her to go into the washroom, and she followed me.

The moment we entered the washroom, we forgot the world and smooched each other like anything – my mood reached its peak while her soft pink lips licked and sucked on my lips like there was no tomorrow.

I put my hand into her shirt and pressed her boobs over the bra. She began moaning, “Ummahhaa” and “aaahhaa,” which made me go harder on her boobies. I was no longer controlling myself, so I took off her shirt. I could see big boobs waiting to come out of her black bra.

I took off her bra. Her perfect-sized boobs with pink nipples (rare in Indian girls) astounded me. Without wasting a second, I started sucking her right boob and pressing the left boob. I could see she was on cloud nine and unable to control her moans. I was afraid that someone could hear us, so I closed her mouth with my hand and continued sucking and eating her boobies one by one.

After some time, I put my hand into her night pants, and I could feel the wetness down there, filled with my colleague’s cum. She smiled at me and started kissing me again. While smooching, I took her pants and started rubbing on her clitoris, to which she responded and gave me expressions that I could never forget in my life.

I put my finger into the heaven hole (her clean, shaved pussy) and started fingering her while kissing her smooth lips. Lavanya had reached the point where she couldn’t control herself, so she stopped fingering me and stood on her knees, removing my pants and underwear all at once.

My six-inch-dick self saluted her, and she smiled wickedly at me. At first, she took my dick into her hands and started slowly pulling my skin in and out, and then the precum oozed out. She slightly licked that precum with her tongue, which passed the current in my spine. And then she took the pink part of my dick into her mouth and started licking with her tongue inside her mouth. Oh my god, that feeling can’t be described in words, one should feel it. She was giving a perfect blowjob as a pro. After a while, she took the entire dick into her mouth and began giving me an awesome blowjob while looking me in the eyes.

Her lustful eyes could tell me how desirable a woman she is. She was taking it deeper into her throat and gagging sometimes. Occasionally, she was licking my balls. I was in no control, so I kept my dick deeper into her mouth and started mouth-fucking. The best part is that she was holding my butt and pushing me to go deeper into her mouth.

After mouth-fucking my gorgeous colleague for 5 minutes, I was feeling the sensations in my dick. I knew I was going to cum anytime. I asked her, “Where should I cum?” and she happily replied, “I would love to taste your cum; give it to me in my mouth.”

I released all my semen into her mouth, which she drank happily without leaving out a single drop of cum. After that, we dressed up and stepped out of the washroom without being caught by anyone. And we both went to our respective berths. I immediately received a message from her on WhatsApp.

Lavanya: How is it, darling?

Me: One of the best moments of my life.

Lavanya: This is just a trailer, my boy! The actual picture is yet to come. ready for the real picture in 10 minutes.

Her words got me a boner in no time. Again, we went to the washroom and this time, we became wilder and harder. We started smooching each other and I took off her pants, turned her around and penetrated my dick into her tight pussy with a great effort. She gave a big moan.

I started fucking my colleague, holding her mouth with my hand since her moans became louder so anybody can catch us. I fucked her in that position for 5 minutes before turning her onto my side, raising one leg, and ramming her pussy at a faster pace. This time, I closed her mouth by kissing her lips and we exchanged saliva through the intense kissing. The heat that lust creates in our bodies makes us go wilder and harder.

“Don’t stop, babe, I am cumming,” she said, looking into my eyes. I continued fucking my sexy co-worker girl till she splashed out her cum on my dick, a sign of satisfaction on her face. I was also about to cum. So I took my dick out and made her sit on her knees, releasing all my semen on her face and mouth. She drank all of it and gave me a happy smile.

We were both exhausted after this session and cleaned ourselves up in the washroom, dressed up, and silently went to our berths.

Me: It was a really awesome experience with you, but still, I was feeling like I was in a dream.

Lavanya: I too had a great experience with you. By the way, we can do more exploring on our trip. Make my bae ready for the next session…

This made me excited and we chatted for a while, and then we both went to sleep on our respective berths. It was truly lucky to have sex with a beautiful girl and that too, on a train journey.

We made big plans in our tour to explore more things in sex and our fantasies. I will be sharing those in my upcoming hot sex stories.

I highly appreciate any feedback or responses.

Please note that I don’t entertain any spam mail, do stay away. If any girl or teen is interested in chatting or looking for a secret nameless relationship, please send an email, keeping in mind that your profile and details will be strictly confidential and kept secret.
#OfficeSexStories #OfficeSex #IndianSexStories #NewSexStories #SexStories
Read more
Nude Pics
1 month ago
Do you Like Burger 🍔?
Nude Pics
1 month ago
Girls Bathing Nude Pics added for who looking Latest Girls Bath Room Pics
#BathRoom #Nude
Read more
Female Author Sex Stories
1 month ago
Hello, this is Anita. Although I had lost my virginity before marriage to a school mate, after marriage I remained completely faithful. We are now married for twenty years, have two children who are studying in residential schools. Thus only I and husband are left. This makes life a bit boring. My diary would read very insipid. Wake up early, prepare tea, breakfast prepare lunch box for husband, then clean the house wait for maid servant. After she goes I would be alone in the house and only TV serials. Sleep in the afternoon and wait for my husband to return. Once he is back same again, coffee, dinner and only change was to go to buy vegetables or to a temple once in a week. I was getting disillusioned and depressed.

My husband was observing my deterioration. In fact he too was in lot of mental stress due to work load, office tension and was losing interest in many activities in which he was too much involved like playing cards mixing with friends etc. That was probably due to my disinterest in sex? May be? But why and how I was not interested any more. After all I was not too old. I was in early forty only.

I was once reading in a daily about similar problem which one of the readers had asked for solution from a sexpert’s column. Though he advised to consult a sexpert he had indicated to search Google also. I decided to do so and in an afternoon made detailed search for our problem. Finally there was a health and sex guide answered by experts in the field for various issues of relations. I decided to write to them and so mailed my situation and asked for help.

Next day there was no mail. But after three days I got not only mail but a reply was given in their website also. The reasons identified were 1) Monotony 2) Loneliness 3) Sudden disappearance of near and dear 4) Lack of physical activities and 5) Lack of intimacy. I was advised to mix with friends and often go over to the hostel of kids, join health club etc. For the fifth i.e. lack of intimacy I was told to go on holiday with husband as a second honeymoon.

Alternately they had advised with caution that I can see for good partner in the website! This was news for me. Although I decided to try all the suggestions I also wanted to try the alternate solution for point No 5. This thought itself had a different effect. I could smile to myself. My mind became busy in planning. That evening my husband observed that I was much cheerful. I told him about the guidance received except for the web help for partner.

My husband agreed for all and told that the coming weekend we can go to meet children. He also planned for a friend get together the week end after the ensuing one. That night we were at least able to cuddle together while sleeping. Yes all these had good effect on both of us. But still the one point of finding alternate partner was in my mind. I just wanted a change, a thrill and lot of orgasms which I could never experience with my husband.

In the afternoons I started to search web in incognito window. For my surprise there were many sites. Is it safe? Will they be discrete? Will they blackmail me alter? Many questions were coming to my mind. Curiosity overrode anxiety and I decided to try once and then stop. Next question how should be the partner? Older or younger? I decided younger than me would be better as I can always make up him for my son’s friend in hostel or my distant cousins son etc.

When I entered the age group as 18-20 lots of photos appeared for selection. Many looked like film stars but I could find out that the photos may not be real of the person himself. There were some body builders with 6 abs. As it was trial and as I could cancel even at a later time if I am not satisfied with the looks of the partner, I clicked on one who called himself as HE MAN. In the photo he really looked like a he man with big biceps. I got a pop up response telling asking me to fill up the details like my convenient time, total duration which I can afford and if it Is my place or his or else any hotel. I did not want to risk outside and filled up the column indicating it would be my place and I would tell same only on phone. I was advised that someone will contact me next day.

That whole night I was highly excited and could hardly sleep properly. Luckily next morning my husband told that he would be going out on tour for two days. That would leave me recover if any issue happened. I sighed with relief. But unconsciously I was preparing myself for the moment with a bitchy smile in me. I could not believe myself. Was it me who called a girl from my beauty parlor and asked for a facial and waxing? I had never done this earlier. But why and how I gave additional tips to the girl to wax my intimate parts for a baby look? Some excitement had overtaken me. After the girl left I had lunch and then took mild hot water bath.

Standing nude in front of mirror, I had to appreciate my figure even at 40. Will the young lad feel bad? Cannot be. My breasts were very hard and stout even at its good size of 40B. Yes, there were bit of flab at the waist but still passable. My thighs were in fact very lean and long. Satisfied I put on ample body spray, perfume and sandal powder. At that point my phone rang and yes it was a man who introduced as Srinath asking for my address. Even at that point I hesitated with two minds but the carnal desire was strong. I told my address and the nearby land mark. He said that he would be here in half an hour time.

Now what? My heart was pounding fast. Shall I lock the door and go out? My lags stay put without moving out of the bedroom. What should I wear? A sexy nighty? No that would look vulgar. I decided to wear a net saree and back fewer blouses without bra. so I tied my saree clearly six inches below my naval which was visible through the net saree. What should I offer him for drink? Tea, Coffee, cold drink or any hot drink? I decided that I would ask him and then make it. Every two minutes I was looking at the wall cloak. I put on light lipstick. With so much of anxiety I could experience that I had already wetted after a long time. The wetness was so intense that I had to go to the bathroom and wipe my thighs with a tissue paper. I left the inner parts without wiping. While I was in washroom thinking if I should allow him to do oral sex to me or whether I should also take him orally and was in fact laughing loudly the bell rang. Suddenly by body became feverish as blood raced up.

I tried to see through the key hole to judge how he looked. But I could not as he was standing very near the door. With shaking hands I opened the door. I smiled at him with a question. He smiled and extended his hand introducing as I am Srinath. As he entered the hall I could see him properly. He was not just good looking but very handsome. May be around 20 years but looked like 30 with his good height and built. He was wearing a light yellow T shirt with jeans. He had a small gold chain at his neck. Overall he was a good selection by looks.

I asked him to be seated and put on the fan. I asked him what he would like to have, tea, coffee or any hot drink. He looked surprised that I offered hot drink. He slowly told that strong drink is not good for any further actions and asked if I had vodka which usually ladies also take. We had a stock of Vodka, white rum etc. As parties had stopped long ago at our house the stock was still there. I told that I had absolut Vodka and prepared one with lime cordial. Seeing one he asked what about me. I told him that I don’t take drink, but he insisted that a small peg will drive away inhibitions between two. Reluctantly I made one more and we sat opposite to each other. I liked the drink and was wondering why my husband never offered me one. I briefly told him that my husband had gone abroad.

Intentionally I did not tell about children. He was studying in second year engineering and was also an instructor in a gym. That explained for his good body. I don’t know when I finished my glass and he poured second one. We finished three pegs each. When he poured the third he changed his place and sat beside me. I was feeling good but dizzy. Yes he was right. Now I had no inhibitions and felt free. My pallu had dropped and his hand was on my left breast circling his arm around my neck.

I also placed my hand on his bulge and felt that it was really big. With vodka in his mouth he drew me to him and started to kiss. As I opened my mouth he poured the vodka and made me to drink. He urged me to do same to him. Like an obedient student I kissed him transferring vodka from my mouth. Then he lifted me like a child and carried to the bed room. We lay on the bed kissing a hundred times. His kisses were full of excitement, wet and hot. Automatically I responded with my full mouth and our tongues met each time.

Slowly he unhooked my blouse and then undid the saree. I was beside Srinath with only my panties. We hugged and kissed. He squeezed my breasts with lot of love and lust taking care not to harm. It was very exciting and when he started to suck on my nipples I could not control. I urged him to be off his jeans and tee shirts which he obliged in a second. He was wearing brief and his bulge was now visible clearly. I tried to push my hand inside and feet it. But he stopped my hand and even he did not try to touch me there. In a low voice he asked me not to hurry up as there is lot left in foreplay. We had never indulged in any foreplay in last two decades. He dragged me nearer pressing my breasts on to his muscular chest and joined the lips. Automatically my arm went round his back and left thigh wrapped around him.

We moved further close. His hand was now stroking my neck, shoulder, back and up to hips, thighs and I was reciprocating all his actions. Finally in a flip of hand he undid my panties and further lifted my thigh to get better access. I again tried to hold his weapon but he stopped me. I was getting desperate. Touching me there, he whispered that I am not yet ready to receive him. I didn’t know what he meant by not ready. I was getting impatient too. Whenever I tried to open my mouth to speak he would seal it with his lips. That would invariably force me to such his lips and he would later take my lips in his mouth ending with forcing his tongue in my mouth. I was now fully wet and was thinking what else is needed. I tried to take out his phallus but he stopped and smiled. I was in great hurry and I wanted to pack myself with a fitting tool. But I had to wait for his command.

Lifting my thigh above, he inserted his one finger in me which was easy as I was completely drenched along the walls of my vagina. He cleverly manipulated the folds of my pink assets and lovingly rubbed the exact spot. That made me literally mad and I pushed his hand further deep. Now his two fingers were in me and their swirling action made me to heave and moan loudly. I was now not even bothered about neighbors and was shouting for more and more of it. A sudden shiver went through my body and I felt a low intensity shock wave travelling from my feet to head. I shook my head in ecstasy and was perspiring or should I call it as sexpiring (?) with droplets of sweat on my forehead and between my breasts. He understood that I had my first orgasm. I never had felt so severe orgasm in my lifetime. Whatever I felt good I had thought is orgasm. Now I realized what real orgasm is. I was now hoping that he would immediately enter me. But I was proved wrong.

With his fingers still deep inside me he turned me to him for series of kisses and then took on to my breasts. His pressing and squeezing were very special which made my legs to shake in unbearable excitement. He was no biting all over the soft flesh on which I felt very good and no pain. I pushed my nipple in his mouth which he sucked like a hungry baby one after other. He held the nipples with his teeth, bit me and pulled them to their darkest purple colour. Surprisingly I was urging him to bite me more and more. By then I had lost count of orgasms which were now spontaneous continuous.

I was not crying and begging him to enter me. No he was cruel and did not oblige my requests. In one fat movement he widened my legs with his both hands and straight away dug his face on my vagina. His long tongue went deep in me like a snake entering is hole. His tongue was very hot and he was expert in selecting the right exciting spots. I threw my thighs around his head and pulled it further down with my hands. His hands came up and held my breasts. His both hands were playing with my boobs and his tongue was deep in me sending me to seventh heaven. Again I had multiple orgasms and felt helpless in his hands. I had no strength left to fight him and hence held him tightly.

Then slowly he raised his head and I happily thought that now is the time for our copulation. Alas! It was not to be that soon. He could see tears in my eyes as I was begging him to immediately enter me. Wiping the tears he kissed my eyes to soothe me.

Then standing beside me he asked me to open my mouth and slowly inserted his huge and erect penis in my mouth. Now I felt better. It smelt good and hard. The strawberry was pink and shining with small green veins raised above. I licked the head round and round and then all along the shaft. He asked me to go further down and I obliged by licking his heavy testicles. When I held his testicles in my palm they were so big and heavy like two big chikoos placed together. Then I took the phallus in my mouth and slowly pushed in till deep throat penetration was achieved. Yes I could make it completely deep till my lips were on his testicles! I could now feel the hotness and the pulsations which were sending shock waves to my brain. Another bout of orgasm almost killed me. He sent out few drops of his pre cum in to my mouth which I liked and licked like a cat licking milk.

Now at any cost I wanted him to start the great act. But he slept on the cot and lifting me easily he made me to lie on his top facing his feet. He took his brief which was lying on the bed and took out a packet and opened it. It was a pink condom. He lifted me like a baby and positioning properly he allowed me to slowly lower on to his majestic gun. Despite so much of orgasm and wetness it was bit difficult initially but after few up and down strokes I could take him completely in me. Holding his testicles with my hands I was jumping like a kangaroo on his erection. But what is this? Though the sensation was very high I felt something was amiss. What was it? My brain starting Googling the reason and within seconds I realized. Lifting myself above I detached and holding his penis in one hand slipped off the condom and again lowered on to him which he did not even notice as he was also in a dreamy world. Leaning on a pillow he grabbed my breasts from back and started squeezing them.

Srinath then took my nipples between his thumb and forefinger and squeezed them hard, pulling and pressing the breasts. I felt hot fluid flowing down my thighs on to the sheets. Was it over? Has he climaxed so soon? But I could also feel that his penis was growing in both girth and length under the hotness and softness of my oven. Without detaching I turned towards him with some acrobatics and continued my percussion. Now my breasts were heaving, jumping with each of my movement which Srinath was holding and leaving. I got tiered and slept on his chest pressing my boobs on his belly. His hand played on my hair while he started to push his penis up by lifting his hips.

After I got my breath I again started. This time he gave his both hands to me to hold for support during the act and was also lifting his hips up to aid my movement. I felt my thighs were now drenched with love juice. But he was still strong.

In a fraction of a second he changed our position and came on me in conventional way. He was slow and very lovingly in his act. I could again feel his penis growing and filling me tightly. It was an ideal and complete packing of piston and cylinder. I was holding on to him often pulling for a kiss, push my breasts for him to fondle as he was continuously plundering my love nest. After what seemed like an epoch, giving me millions of orgasmic bliss, Srinath finally started severe pulsation indicating reaching climax.

I pulled him further in to me with my legs and wrapped around him. He flooded me slowly in gushes his full load of hot lava. I felt like hot oil being poured in me. I could myself feel how it was filling me completely. He suddenly realized that there was no condom. He asked me and I told that I had slipped it out. He laughed loud and told that usually he makes it a point to use one.

After ejaculation I thought he would detach and go to wash room. But no! He did not get up and slept on my breasts feeding on to them in rotation. I was tiered and had closed my eyes. He caressed my body, face, hair which was all actions of complete satisfaction. He continued with his after play for some more time. Later he detached and I gave him a tissue paper to clean. He laughed and threw it away.

Now he pushed me between his thighs and automatically I had opened my mouth. As Srinath urged me for an oral gratification I took his semi hard penis in my mouth and cleaned the thick semen smeared on it. I licked the head and shaft and then the testis. To my surprise and happiness he got an immediate hardness when my tongue was on his testicles. I thought it may subside soon, as he had already ejaculated his full load minutes before. But I was wrong. Now Srinath was handling me like a toy.

He made me to kneel and entered me from back. It was great. The contact was complete and each in and out movement was highly erotic giving me thrills. My breasts were dangling as he mercilessly pounded back and forth. I just was enjoying the intense moment except for loud moaning which was automatic. His second climax was much more severe and the semen gushed in to me like geyser. I could see a streak of thick semen overflowing all along my thighs on to the bed sheet. This time also I myself volunteered and licked him clean. Then he went to wash room and got dressed. But I did not want to wash and decided to retain our combined love juices as long as possible. I just put on my panties and a gown.

At the door we kissed for a long time. When I felt his groin I could sense that he was again getting ready for third. But he bid bye and left with promise to see again some time. When my husband returned he could observe lot of change in my attitude. I had started to dress well and my gestures and interests had changed. Even I was able to persuade him to have a good sex teaching him what I learnt from Srinath.

What I had planned for a single time affair could not be controlled. We started meeting two times a week in the afternoons. He could easily be passed off as my son’s friend and no one questioned any more.

I request the readers to please tell me if I should tell my affair to my husband? Will it spoil our marriage?
Read more
Sex Stories - World No:1 Erotic Stories
1 month ago (E)
One More Latest Indian Sex Stories added for who looking Sex With Cousin Sister. #IndianSexStories #NewSexStories #SexStories

👇 Sex with my Cousin Arnika 👇

It was a cold night, and I was shivering in my bed. I couldn’t sleep as I was too excited for tomorrow when my uncle, aunt, and their daughter would be coming to our place. We used to live in a joint family in one big house, but my uncle had to move to Kolkata on account of his work with his family.

My cousin Arnika was 18+ at that time. I still remember how when we were kids, we would kiss each other. It wasn’t one of those hot or raunchy things because we didn’t really know what we were doing. We just did it because we saw it in English movies. During those days, I felt a little weird because I didn’t understand what was so good about doing it. It was so long ago, and we seldom met after my uncle relocated.

We would try to steal a kiss whenever we got a chance, more because we wanted to continue our secret tradition and less because we felt anything about it for each other. It had been a while since we met and all this happened so long ago that now it was just a faint memory.

But today, lying awake in my bed I didn’t know why those memories had come flooding back. It wasn’t like I was in love or anything! Or was it? My right hand instinctively reached inside my underwear and took hold of my shriveled-from-cold dick.

From my left hand, I reached out and picked up my phone, unlocked it, and opened the photos of my cousin. She was very petite and had a pretty face. She was just the right amount of curvy. As I recalled all those memories of us lip-locking while watching her photos, my dick started to grow in my hand as I slowly and gently stroked it.

I was imagining it was my cousin’s hand that was on my dick, while my tongue was exploring her mouth. Then I moved my hand a little faster while my eyes were glued to that petite figure and juicy boobs of my cousin in her photo. I was now moving it faster, my foreskin was sliding rapidly from the tip of my penis to the base of the head.

I could feel the buildup while imagining my dick sliding within the wet walls of my cousin’s tight pussy. My fingers were parting her pussy lips. Then I released a good amount of sperm within the sheet and in a few minutes, I drifted off to sleep.

The next day my uncle arrived in the morning with my aunt and my cousin. I was feeling a little guilty about last night for thinking about my cousin in that way. Anyway, I picked up their luggage and welcomed them inside while avoiding looking at my cousin. I just said a simple and cold “hello” to my cousin and she nodded.

After talking about how their journey was and laughing reminiscing, it was time for breakfast. We had some hot samosas and jalebi with curd for breakfast and we decided to go out shopping later in the day. The topic moved on to my studies in 3rd year of engineering and my future career prospects and all the thoughts about previous nights vanished from my mind. My cousin would be giving JEE at the end of this year.

“Bhaiya, when does the placement start in your college?”, she asked with a smile.

“It will be starting pretty soon. There are a few companies that pick students for internships in their 3rd year. If their work is satisfactory and they show a good affinity for learning, then the same companies pick them in their final year and offer them the suitable package.”

“So how much package is offered on average?”

I could see she was really curious about what was awaiting her in the later years in terms of her career after she would enter college. Honestly, I too had been wondering about placements lately.

“Well, I am not in some IIT or NIT, but in a normal private college. So I wouldn’t expect anything more than 3-4 LPA at the start. But the average package goes to about 7 LPA and above.”

“Oh, don’t worry, I think you will surely get a good package. It is perfectly all right for us average students.” She winked at me and I laughed at her attempt at humor. I knew her parents must be pressuring her to get into IITs or NITs and she must be quite nervous for the entrance exams.

In the late afternoon, all of us went to the market which had a combination of showrooms, mini-malls, and normal shops and restaurants. After shopping and buying a few things, we decided to go to the nearby multiplex and watch a movie together for a perfect evening. It was a little crowded on the street and Arnika didn’t know where the multiplex was. So, without thinking anything, I took hold of her hand and we followed my parents and uncle and aunt.

It wasn’t until halfway to the multiplex that I became aware that I was holding my cousin’s hand and the thoughts of my previous night came flooding back in my mind. Oh! The things I wanted her hands to do last night!

We were near the multiplex and it wasn’t nearly as crowded. With the previous night’s guilt, I let go of my cousin’s hand. It wasn’t until a few steps ahead that my cousin was beside me holding my hand. I looked at her. She was looking toward the poster of the movie and smiling. Still feeling guilty, I brushed the thoughts of her having any similar thoughts aside. It most probably was innocent, I was after all her cousin brother.

We bought the tickets and waited outside the entry door with other people for the gates to open. I was standing back leaning on the wall, Arnika was standing beside me and everyone else was seated on a sofa kept there. I didn’t want those thoughts to resurface in my mind and create a misunderstanding. It was a tussle between my desire and lust and morality.

Without any intention, my hand brushed Arnika’s hand while I was involuntarily trying to get my hand in my pocket to take out my phone. I realized it a second later.

After a few seconds, I felt her hand brushing mine. Surprised, I glanced down and realized it was intentional. She just looked ahead and smiled. The gate opened and we went into the hall grabbing the 3D glasses being handed out in the lobby.

Our seats were at the back, and naturally, I was sitting beside my cousin, given the fact that we had been walking together from the market. We took a seat as some advertisements were playing out on the screen.

These were good seats where you can just remove the armrest. We had a bucket of popcorn delivered to us on our seats so that was the first thing we did. The bucket was resting partially on my left leg and her right. Then the movie began.

We were enjoying the movie. It wasn’t long before the popcorn was finished and our hands had brushed many times. Still neither she nor I made any attempt to throw away the bucket. And it was then I dared to make a move.

I slipped my hand in the gap between us, between my left and her right leg, under the bucket. I lightly touched her leg. She realized this as I saw her give a very quick glance downward. Then my cousin slipped her hand beneath the bucket. We held each other’s hand and our fingers intertwined. We knew it was wrong and we didn’t care.

After a few minutes of holding hands together, they were sweaty and I released my grip. Understanding that, she released hers too. Then I moved my hand and caressed her leg beneath the bucket. She moved her leg a little closer to mine so I had better access.

I kept caressing her leg. She was wearing a skirt that reached down to her knees. It was to my advantage that we were sitting in a chair that gave me access to reach under and cover my hand with her skirt. I was caressing her bare thighs.

Her thighs were smooth and silky to the touch of my rough hands. Slowly, I moved my hand to her inner thighs under her skirt. I could feel the heat her pussy was emanating. I was getting excited.

Suddenly, she turned left and asked her mother who was sitting beside her intent on watching the movie, for a shawl. She said she was feeling a little cold. Then she got the shawl and draped it around herself in such a way that some of it covered me as well. I understood her plan.

For a few seconds, I caressed her inner thighs. My hand felt the warmth that it was going to experience. Slowly, I moved my hand towards her pussy. The warmth was increasing.

Suddenly, I felt her hand in the way. I didn’t understand! Did she not want it? Am I being too forward?

I was already getting aroused. I had started to rub my dick with my right hand and it was getting hard under the shawl-covered pants like it had never been. Then I waited for a few seconds and felt her fingers on my hand.

I moved my hand toward her pussy. She had moved aside her panties with her fingers! She was holding the elastic so I had free access to feel her. Then I started to rub her pussy lips gently with my index finger. She was already wet. I could feel the warmth and the wetness inside. I was going mad! Only if it hadn’t been in the movie hall.

I felt her other hand reaching my pants and fumbling with my zipper. Then I unzipped it for her and her hand dived into my pants and fondled my dick over my underwear. She was groping and I realized she was searching for the flap. She didn’t need any help from me. Then she reached within the flap, held my dick, and freed it out of my underwear through the flap.

My cousin was slowly stroking it. I wanted to cum. I wanted to release my load right then and there in her hands. It took a lot of self-control to prevent that. Meanwhile, I was using two of my fingers to probe her pussy’s outer walls. I could feel her breath getting heavier, her boobs heaving up and down.

Then I inserted my index finger inside her. It was tight, wet, and hot. She fidgeted a little bit as I did it. She wasn’t a virgin but still, her pussy was tight, just the right amount. I started to move my finger deeper within her pussy. Her eyes were closed and her hand was tight over my dick. Her other hand held her panties open with even greater force.

I had increased my speed and I was moving my finger in and out of her pussy, taking wetness on my finger one stroke at a time. I kept increasing my speed and she came all over my hand. Meanwhile, she had started stroking my cock and was now stroking it faster.

I was going to cum! I looked at her with half-closed eyes, and she understood. She moved her head towards the head and kept stroking. I came right in her cupped hand. She didn’t let any of it get on the shawl! She took out her hand and wiped some of it on her skirt. Then she looked at me with even more lust holding up her hand and bringing it towards her mouth as if she was going to cough.

But just so I could see, she opened her lips just a little bit and allowed the tip of her tongue to lick her hand. I could have cum a second time. Then I zipped back my pants and we watched the rest of the movie together, holding hands under the shawl. The empty popcorn bucket lay discarded at our feet.

We would soon be home and there would soon be night. The story will continue.
Read more
XVIDEOS - Adult Videos Sharing Platform
1 month ago
Indian Road Side Desi Sult Video from XVIDEOS.Com added for who looking new xvideos website links and Indian sex videos downloads #XVIDEOS
Read more
XVIDEOS - Adult Videos Sharing Platform
1 month ago
Mom Son Fucking Videos added for who looking incest sex videos from new Xvideos website and new links of xvideos.com #XVIDEOS
nivetha
1 month ago (E)
Morning Workout 😊
XVIDEOS - Adult Videos Sharing Platform
1 month ago
Sister Sex Videos added for who looking Brother Sister Fucking Videos from XVIDEOS new links or incest videos #XVIDEOS
Nude Pics
1 month ago
Wife Nude Pics Download
Nude Pics
1 month ago
Public nude pics added here for who looking public dare pics
Nude Pics
1 month ago
Wife Pics Swap website here to share or download